کفپوش های آنتی استاتیک اپوکسی

کفپوش های آنتی استاتیک اپوکسی در ساختار کفپوشهای آنتی استاتیک اپوکسی از نوعي عامل شيميايي آلي (Organic Chemical Agent) استفاده گرديده كه موجب هدايت الكتريسيته ساكن از سطح روكش به منابع تخليه الكتريسيته ساكن (چاه ارت) مي‌گردد و  با توجه به   خصوصيات مكانيكي برجسته و قابليت هدايت جريان الكتريسيته ساكن، امكان به كارگيري محصول را […]