Far Nano

عایق رطوبتی  Far Nanoبا فن آوری نانو تولید و ارائه گشته و با دارا بودن ابعاد ریز ذرات خود و جذب در سطوح مختلف با ایجاد یک پوشش غیر قابل رویت ، سطح را از تماس و نفوذ عوامل  جوی و محیطی همچون نفوذ آب ، رطوبت ، روغن و سایر  مواد شیمیایی محافظت نموده […]

Far Safe

عایق رطوبتی  Far Safe یک محصول تک جزئی مایع به دو صورت رزینهای امولوسیون پایه آب و پایه حلالی تولید و ارائه میگردد . این محصول پس از اجراء بروی بستر اجرایی خود و چسبندگی عالی ، با ایجاد یک لایه شفاف و غیر قابل نفوذ در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی مقاومت عالی […]

Far Seal

عایق رطوبتی Far Seal بر پایه رزینهای امولوسیونی محلول در آب تولید و ارائه میگردد . این محصول یک آب بند  کننده بتن از نوع داخلی (interna ) و دارای ساختار آلی بوده و پس از گیرش بتن ، مولوکولهای این رزین در کانالهای موئینه جهت گیری کرده و باعث مسدود شدن آنها میشود . […]

Far Coat

عایق رطوبتی Far Coat یک محصول دو جزئی بوده که یک جزء آن پودر سیمانی عایق و جزء دیگر آن یک رزین بر پایه رزینهای آکریلیک امولوسیونی میباشد . محصول مذکور به راحتی در محل اجرا با مقداری آب مخلوط شده و ملات حاصل بروی سطوح مورد نظر اجرا میگردد . Far Coat با چسبندگی […]

Fargam

Far Gam

این دسته از عایق های تولیدی ، ترکیبات امولسیون قیری بر پایه آب بوده که با داشتن خواص نفوذ پذیری به دلیل سیال بودن و چسبندگی مناسب بروی سطوح مختلف فلزی ، بتونی ، آسفالت و … ، عایق رطوبتی مناسبی میباشند . عایق رطوبتی Far Gam فاقد حلالهای نفتی بوده و به راحتی با […]

Far Flex

عایق رطوبتی  Far Flex(عایق سفید ) پوشش ضخیم و یک جزئی بوده که با خواص برتر ، جایگزین بسیار مناسب برای سایر عایق های پایه قیری ، ایزوگام ، آسفالت و دیگر سیستمهای سنتی می باشد . این پوشش ترکهای سطحی را میپوشاند و چسبندگی مناسبی به انواع سطوح فلزی ، سیمانی ، بتنی ، […]