چسبهای اپوکسی FARA

چسبهای اپوکسی – Epoxy adhesives FARA چسب بتن فارا ، یک پلیمر پایه آب بوده که به منظور چسب جهت ترمیم بتن ، افزایش چسبندگی بتن قدیم به جدید ، افزایش چسبندگی اجزای بتن ، بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن ، بهبود دوام بتن ، ترمیم بتن های کرم خورده و همچنین به عنوان آب […]

چسب چوب FARA

چسب چوب – wood Adhesives FARA چسب چوب فارا بر پایه رزینهای پلیمری PVA تولید و ارائه میگردد . چسب چوب فارا با قدرت چسبندگی بالا قابل مصرف بر روی سطوح و ساختارهای چوبی ، کاغذی ، صنعت درودگری و گچ بری ساختمان می باشد.

چسب بتن FARA

چسب بتن فارا ، یک پلیمر پایه آب بوده که به منظور چسب جهت ترمیم بتن ، افزایش چسبندگی بتن قدیم به جدید ، افزایش چسبندگی اجزای بتن ، بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن ، بهبود دوام بتن ، ترمیم بتن های کرم خورده و همچنین به عنوان آب بندی سطحی بتن استفاده میشود […]

چسب کاشی FARA

چسب کاشی فارا ، چسب خمیری واتر پروف بر پایه رزینهای آکریلیکی بوده و جهت چسباندن کاشی و سرامیک در محیطهای در تماس با آب ( سرویسهای بهداشتی ) ، نماهای ساختمان و بطور کلی به عنوان جایگزین ملات سیمانی جهت چسباندن کاشی و سرامیک ، سنگ و .. کاربرد دارد . برجستگي منحصر به […]